Przedstawiamy nowości w systemie Magnacor firmy MAGNAPLAST

Magnacor to system rur i kształtek z polipropylenu produkowanych metodą wytłaczania, wtrysku i spawania ekstruzyjnego. Elementy systemu charakteryzują się dwuścienną konstrukcją ścianki, co powoduje, że przy zachowaniu wysokich sztywności obwodowych: 8 kN/m2, 10 kN/mlub 12 kN/m2 ich waga jest zdecydowanie niższa w porównaniu z elementami kanalizacji z kamionki czy betonu, ale też PCV-U i PE.

Ścianka rury zbudowana jest z dwóch warstw: warstwy wewnętrznej – gładkiej oraz zewnętrznej – karbowanej. Obie warstwy połączone są ze sobą molekularnie w procesie wytłaczania, tworząc litą konstrukcję.

System kanalizacyjny MAGNACOR służy do budowy bezciśnieniowych sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych i drenażowych. Wykorzystywany jest do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i komualnych oraz do odwadniania parkingów, dróg, autostrad, lotnisk i wysypisk śmieci.

Polipropylen ze względu na swoje właściwości daje możliwość zamontowania systemu Magnacor w kanałach o wysokiej temperaturze ścieków, bezpośrednio ze studniami rozprężnymi ze względu na dużą odporność na niskie pH ≥ 2 (wyoskie stężenie siarkowodoru w ściekach), do odprowadzania ścieków przemysłowych oraz jako przepustu drogowego.